POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 września 2015 r.Poz. 1314

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

5.2.19. Postój taksówek

Postoje taksówek zaleca się ustalać w rejonach: dworców, domów towarowych, hoteli, restauracji i obiektów kulturalno-rozrywkowych. Jeżeli to możliwe, postoje taksówek należy wyznaczać na ulicach lokalnych, a na ulicach układu podstawowego – w zatokach, tak aby utrudnienia wruchu innych pojazdów były jak najmniejsze. Długość odcinka przeznaczonego do postoju taksówek powinna wynikać z zapotrzebowania na taksówki w danym rejonie, ale nie powinna być mniejsza od 15 m (trzy taksówki) i większa niż 50 m (dziesięć taksówek). Jeżeli długość odcinka przeznaczonego do postoju nie została określona znakiem D-20, oznacza to, że postój taksówek może odbywać się w odległości do 20 m od znaku D-19.5.2.20.

Czy treść tego rozporządzenia jest znana w Urzedzie Miasta Szczecin? Śmiem bardzo poważnie w to wątpić. Na przestrzeni wielu lat nie stworzono w Szczecinie chyba żadnego nowego postoju taxi? A sporo ich po cichutku zniknęło z mapy. W naszej murzyńskiej wiosce z taksówkami włodarze nie wykonują tegoż rozporządzenia. Brak postojów taxi  w "rejonach: dworców, domów towarowych, hoteli, restauracji i obiektów kulturalno-rozrywkowych" doprowadziłoo u nas to patologii pod tymi obiektami. I są u nas całe nowe dzielnice bez nawet jednego postoju taxi...

Powołując się na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 3 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 5.2.19. Postój taksówek wnioskuję niniejszym o ustalenie postojów taxi lub miejsc postojowych taxi, w lokalizacjach wymienionych poniżej.

Przeciwnicy tworzenia nowych postojów twierdzą, iż nie powinno się ich tworzyć ponieważ odbywa się to kosztem miejsc postojowych dla innych użytkowników. Otóż jest to założenie w duzej mierze fałszywe. Taksówki pracujące na mieście i tak zajmują jakieś miejsca – nie znajdują się w jakim innym wymiarze... Tylko i wyłącznie postoje taxi utworzone wzdłuż jezdni zamiast miejsc postojowych ułożonych poprzecznie spowodują likwidacje 6 miejsc postojowych w miejsce 3 miejsc dla taxi (szerokośc miejsca postojowego 2,5 metra a długośc postoju taxi 15 metrów).

W wielu miejscach wystarczy utworzyć pojedyncze miejsca postojowe z przeznaczeniem dla taxi i to nawet nie na całą dobę a na określone godziny. Tworząc nawet 10 nowych postojów w SPP utraci się maksymalnie 30 ogólnodostępnych miejsc postojowych – w zasadzie znacznie mniej, bo tam gdzie będą one w ciągu równoległym do jezdni nie będzie ogólnie miejsc postojowych ubywało). Jak wudać nie do końca prawdą jest, że ubedzie mijsc postojowych w mieście. Natomiast prawdą jest, że może ubyć płatnych miejsc postojowych teoretycznie zmniejszając wpływy do kasy miasta. Ale i na to jest rozwiązanie. W wielu z sugerowanych miejsc dla taxi w SPP wystarczą pojedyncze miejsca postojowe dedykowane w okreśłonych godzinach dla taxi (tam gdzi ejest potrzeba między 06.00 a 22.00 a w innych między 22.00 a 06.00). Ponieważ nie bedą to standardowe postoje taxi można dla nich stworzyć abonament miesięczny w wysokosci równoważnej abonamentowi w strefie B.

Oznaczenia skrótów

PT - postój TAXI

PTN - postój taxi nocny w godz 23.00 – 05.00

MPTC – miejsca poistojowe TAXI całodobowe

MPTD - miejsce postojowe TAXI dzienne w godz. podanych pod znakiem miejsca postojowego

MPTN - miejsce postojowe TAXI nocne w godzinach 23.00 – 05.00

Przy dyskotekach, klubach, dancingach i hotelach i restauracjach. Postoje taxi w tych lokalizacjach podniosłoby poziom bezpieczeństwa na mieści, szczególnie w weekendowe noce. Bardzo często dochodzi do scysji między osobami czy grupami opuszczającymi lokale – wiadomo, iż poziom dyskusji wzrasta równolegle z posiomem alkocholu we krwi. Gdyby w tych miejscach były ogólnodostępne postoje taxi to osoby/grupy te mogłyby zaraz po wyjściu odjechać takswkami i nie miałyby nawet możłiwiści konfrontacji. W efekcie mniej bur, wantur i nawet bójek – efekt spokojniejsze miasto i mniej interwencji patroli policyjnmych. Utworzenie ogólnie dostępnych postojów taxi w tych miejscach zakończyłoby także spory – często w połączeniu z rękoczynami - między taksówkarzamio z tzw „korporacji” i zakończyło niejasne związki finansowe między prezesami tychże a właścicielami lokali.

1. Partyzantów (Nowy Browa) MPTN
2. Sikorskiego (Pinokio)
MPTN
3. Dworcowa (Hotel Ibis)
PT lub MPTC
4. 3go maja (Hotel Nowotel)
PT lub MPTC
5. Brama Portowa (Hotel Mariot)
PT lub MPTC
6. Plac Zamenhofa przystanek autobusowy –
PTN

Przy urzędach
1. Urząd Miasta szczecin Pl. Armii Krajowej MPTD
2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki MPTD
3. Powiatowy Urząd Pracy ul. Mickiewicza 39 MPTD
4. I Urząd Skarbowy ul. Drzymały 5 PT lub MPTD
5. II Urząd Skarbowy ul. Felczaka 19 PT lub MPTD
6
. ZUS pl. Rodła wejście od parkingu PT lub MPTD
7
. ZUS ul. Citroena PT lub MPTD 

Przy obiektach kultury
1. Zamek ul Korsarzy 34 PT
2. Teatr Polski ul Swarożyca 5 MPTD
3. Teatr Współczesny Wały Chrobrego 3 MPTD
4. Teatr Kana Pl. św. Piotra i Pawła 4/5 MPTD
5. Amfiteatr od ul. St. Wyspiańskiego MPTD
6. Jasne Błonia plac przy P. Skargi PT
7. Trafostacja Sztuki Św. Ducha MPTD
8. Pleciuga pl. Teatralny 1 PT (współny dla SDS)
9. Namiot po Filharmonii Energetyków PT lub MPTD 

Przy obiektach sportowych
1. Hala Netto Arena Szafera 3-7 PT
2. Hala SDS oraz basen ul. Wąska 16 PT (współny dla Pleciugi)
3. Miejski Ośrodek Sportu ul. Narutowicza 17 MPTD
4. Miejski Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska 20 PT
5. Korty Tenisowe al. Wojska Polskiego MPTD 

Przy miejskich kąpieliskach
1. Arkonka PT
2. Dąbie PT
3. Dziewoklicz PT

Przy pętlach autobusowych i tramwajowych
1. Pętla na Basenie górniczym PT lub MPTC
2. Pętla tramwajowa na Krzekowie PT lub MPTC
3. Pętla tramwajowa Las Arkoński PT lub MPTC
4. Pętla tramwajowa ul. Ludowa PT lub MPTC
5. Pętla tramwajowa ul. Turkusowa PT lub MPTC
6. Pętla tramwajowa ul. Potulicka PT lub MPTC
7. Pętla autobusowa os. Bukowe PT lub MPTC
8. Pętla autobusowa os. Słoneczne PT lub MPTC
9. Pętla autobusowa Lubieszyn Rondo PT lub MPTC
10. Pętla autobusowa Kołłątaja (istniejący postój przenieść bliżej Ronda Sybiraków)
11. Pętla autobusowa ul. Pyrzycka PT lub MPTC
12. Pętla autobusowa ul. Podbórzańska PT lub MPTC
13. Końcowy autobusu na Osiedlu Kasztanowym PT lub MPTC
14. Pętla autobusow Kijewo PT lub MPTC
15. Pętla autobusowa Łukasińskiego PT lub MPTC
16. Pętla autobusowa ul. Rymarska przy autostradzie PT lub MPTC
17. Pętla autobusowa Klucz przy ul. Perkuna PT lub MPTC
18. Pętla autobusowa  ul. Topolowa/Mostowa PT lub MPTC
19. Pętla autobusowa ul. Pyrzycka/Zadumana PT lub MPTC
20. Pętla autobusowa ul. Bałtycka/dw. PKP Zdunowo PT lub MPTC
21. Pętla autobusowa ul. Bryczkowskiego PT lub MPTC

Przy dworcach.
1. PKP Główny: postój taxi przy Czarneckiego – ulica ta jest tak mało używana, ze nie ma żadnych przeciwwskazań, aby utworzyc tam postój dla 3 taksówek. Od Owocowej na jednym z przystanków utworzyć postój nocny między 23.00 a 5.00. Autobusy nocne na jednym przystanka a na drugim w miejsce autobusów postój nocny. Ponadto tutaj na przystanku autobusowym można wygospodarować miejsce na 15metrowy postój taxi dla trzech taksówek – dwa miejsca przed wyjście i jedo za wyjściem. Odsunbełoby to autobusy o 5-10 metrów od wyjścia przybliżając taksówki pod samo wejście – a z taksówek korzystają tutaj przede wszystkim osoby z większym bagażemktóre przy aktualnym roziazaniu są zmuszone do przejścia 200-300 metrów do postoju lub zamawiania itaxi pod wujście, gdxzi etworzą one faktycznie mały chaos komunikacyjny. Byłoby to rozwiązanie podobne do zastosowanego na ul. Bogusława pod Kupcem, gdzi epostój taxi jest dzielony wyjazdemz parkingu podziemnego i wysepką zielni dla drzewa. Jeżeli na dole od Kolumba zachowany będzie dotychczasowy układ to w miejscu aktualnego tzw „Kiss and Ride” powinno utworzyć się postój taxi a vis a vis tegoż te 7-8 miejsc postojowych usytułowanych w poprzek przeznaczyć na postój 5 minutowy lub ustawić tam znak zakaz postoju, który zabrania zatrzywywania si e powyżej 1 minuty.

Przy organnizacji ruchu w naszym miescie Magistrat stosuje preferencję dla komunikacji zbiorczej. Całkowicie słusznie. Warto jednak zastanowić się nad zmianą preferencji szczególnie w takim miejscu ja dworce.
1
. PKP Zdroje PT lub MPTC
2
. PKP Gumieńce PT lub MPTC
Przy ośrodkach zdrowia, w tym przy większych przychodniach.
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ul. Śmiałego 33 MPTD
2. MEDICUS pl. Zwycięstwa 1 MPTD
3. Przychodnia „Portowa” ul. Energetyków 2 MPTD
4. Przychodnia „Kolejowa” ul. 3 Maja 25-27 MPTD
5. Przychodnia  ul. Kadłubka MPTD
6. Porta Medyk ul. Dubois 27 MPTD
7. Przychodnia Szpitala Wojskowego ul. P. Skargi 9-11 MPTD
8. Przychodnia „Starzyński” ul. Starzyńskiego 2 MPTD
9. Przychodnia ul. Tkacka 22 MPTD
10. Narodowy Fundusz Zdrowia ul Arkońska 45 MPTD
11. Szpital Zdunowo MPTD
12. Szpital Unii Lubelskiej główne wejście MPTD
13. Szpital Unii Lubelskiej wejście od pediatrii MPTD
14. Szpital Wojskowy ul. P. Skargi MPTD
15. Szpital Pomorzany wejście od Powstańców Wielkopolskich MPTD
16. Szpital Zdroje MPTD
17. Szpital ul Strzałowska od Strzałowskiej MPTD
18. Przychodnia ul. Wojciecha MPTD

Biorąc pod uwagę niedomagania komunikacji miejskiej z powodu braku motorniczych i kierowców autobusów przy centralnych punktach przesiadkowo – komunikacyjnych.
1. Wyszyńskiego zatoczka autobusowa przy Moście Długim MPTD
2. Wyzwolenia przy Bramie Portowej (pod pocztą) PT
3. Wyzwolenia (między Mazowiecką a Małopolską) PT
4. Piłsudskiego (przy pl. Rodła w kierunku pl. Grunwaldziego za przystankiem autobusowym) PT

Przy sądach.
1. Sąd Rejonowy Pl. Żołnierza Polskiego 16 MPTD
2. Sąd Rejonowy ul. Kaszubska 42 MPTD

Przy targowiskach, ludzie bardzo często z zakupami potrzebują taxi na wejściu.
1. Na Pogodnie Mickiewicza (istniejący postój przenieść na przeciwną stronę)
2. Ul. Kilińskiego PT
3. Centrum Handlowe ul. Wilcza PT
4. Tobruk na dole przed bramą MPTD

5. Targowisko Turzyn (istniejący postój przenieść na przeciwną stronę)
Przy wiekszych cmentarzach.
1. Cmentarz Zdroje MPTD
2. Cmentarz Dąbie MPTD
3. Cmentarz Wielgowo MPTD
4. Cmentarz Podjuchy MPTD
5. Cmentarz Bronowicka MPTD
6. Cmentarz Centralny od ul Mieszka I MPTD
Postoje nocne. Dawniej istniały w Szczeciniem, a aktualnie istnieją w innych miastach, postoje taxi działające w określonych godzinach. Dobrze byłoby wrócić do tego pomysłu i wykorzystać w centrum w godzinach 23.00 – 05.00 kilka przystanków autobusowych linii dziennych. Do wyjątków, bardzo sporadycznych, należą sytuacje w których autobusy dzienne ruszają z przystanków końcowych przed godziną 5.00 lub kończą trasę po 23.00. Tymczasem, szczególnie w centrum w weekendy, brakuje postojów taxi. Wykorzystanie przystanków autobusowych wypełniłoby tę lukę i ucywilizowało stawanie taksówek w centrum szczególnie w weekendy. W zasadzie wystarczy postawić znak Taxi z tabliczką obowiązuje  od 23.00 do 05.00. Proponowane lokalizacje nocnych postojów taxi na dziennych przystankach autobusowych.
1. Plac Zamenhofa przystanek autobusowy – PTN

2. Wojska Polskiego przy Kruku. W zatoczce autobusowej PTN

3. pl Zgody przy deptaku Bogusława PT

Inne lokalizacje
1. Parking przesiadkowy przy lotnisku w Dąbiu. Przyjeżdżający do Szczecina mogą chcieć skorzystać także z taksówki, niekoniecznie tramwaju PT
Szczecin jest miastem akademickim. Warto pomyśleć i o studentach którzy często w ciągu zajęć zmieniają miejsce nauki. Postoje powinny powstać przy akademikach i uczelniach. Było miejksce postojowe taxi przy akademiku na ul Kordeckiego – ale zostało zlikwidowane.
1. ul. Szwoleżerów MPTD
2. ul. Narutowicza przy US MPTD
3. ul. Kordeckiego przy akademiku MPTD
4. ul. Wawelska MPTD
5. al. Bohaterów Warszawy 55 MPTD
6. ul. Chopina 59 MPTD
7. ul. Dunikowskiego 4 MPTD
8. ul. Słowackiego/Pawła VI MPTD
9. ul. Mickiewicza 64 MPTD
10. ul. Żołnierska 47 MPTD
11. ul. Wielkopolska 15 MPTD
12. ul. Wąska 13 MPTD
13. ul. Cukrowa 8 MPTD
14. ul. Mickiewicza 16 MPTD
15. ul. Papieża Jana Pawła II 22a MPTD
16. ul. Wały Chrobrego 1a MPTD
17. ul. Grodzka 50 MPTD
18. Ul 26 kwietnia 10. MPTD
Miasto się wciąż rozwija a o nowych postojach chyba nikt w magistracie nie myśli? Na nowych osiedlach i przy nowych rejonach Szczecina również powinny powstawac postoje taksówek.
1. ul. Zbożowa PT
2. ul. Bandurskiego od strony centrum handlowego PT
3. ul Krucza 18 Dom Kombatanta MPTD
4. ul. Ostrowska nowe osiedle na górze PT
5. ul. Szosa Polska a ul. Pokoju (Nehringa? Ogrodnicza?) PT
6. ul. Wiejska na Pilichowie PT
7. ul. Koralowa PT
8. ul. Miodowa przy Chorzowskiej PT
9. ul. Jaworowa Głębokie bok Kościoła PT
10. ul. Marynarzy Polskich/Kopańskiego PT
11. ul. Przyszłości przy sklepie Społem PT
12. ul. Celulozowa PT
13. ul. Nowy Świat PT

W związku z budowaną siecią kolei metropolitarnej powinno się wziąc pod uwage ustalenie nowych postojów taxi przy jej przystankach.

Postoje powrotne. Dobrym pomysłem byłoby utworzenie postojów powrotnych z/do Gryfina, Stargardu, Polic i Goleniowa. Ale pod warunkiem współpracy obopólnej, tj podobnych postojów w Gryfinie, Stargardzie, Policach i Goleniowie, ze szczególnym uwzględnieniem postoju powrotnego w Porcie Lotniczym w Goleniowie. Wydaje się, ze nie powinno być z tym problemów – w końcu Miasto Szczecin jest głównym udziałowcem Portu lotniczego w Goleniowie.
1. Postój do Polic w okolicach Pl. Rodła. 

2. Postój do Gryfina, Goleniowa i Stargardu na Basenie Górniczym.

3. Postój powrotny ogólnodostępny w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów.