POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 

Do: Rada Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1.

70-456 Szczecin

Wniosek nr 1

o ustalenie w Szczecinie na ul. Wyzwolenia 42, 42 przy Bramie Portowej

obok Poczty Polskiej nowego postoju taxi dla minimum 3 taksówek.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1314

5.2.19. Postój taksówek. Postoje taksówek zaleca się ustalać w rejonach: dworców, domów towarowych, hoteli, restauracji i obiektów kulturalno-rozrywkowych.”. wnioskuję o ustalenie postoju taxi w w/w lokalizacji wg załączonej do wniosku mapki.

UZASADNIENIE.

Lokalizacja ta spełnia warunki powyższego rozporządzenia.

Ponadto wobec aktualnej sytuacji w komunikacji miejskiej - brak kierowców i motorniczych co skutkuje regularnym odwoływaniem poszczególnych kursów – dla dobra mieszkańców wskazane jest ustalenie nowych postojów dla taksówek przy węzłach komuinikacji miejskiej. Postój taxi w takiej lokalizacji umożliwi szczecinianom, w przypadku wypadnięcia z rozkładu tramwaju bądź autobusu, dotarcie bez opóźnień do pracy, urzędu, na uczelnie itd. itp.

Ponadto chodnik w tym mmiejscu ma szerokosć 3,95 metra, a więc wyklucza to miejsce z możliwosci wykorzystania go do Strefy Płatnego Parkowania. Wg aktualnych przepisów miejsce postojowe musi mieć szerokość 2,5 metra, a w przypadku miejsca w ciągu pieszych musi pozostać przestrzeń o szerokości 1,5 metra. W tym przypadku brakuje 0,05 metra aby tak mogło być. Jednakże przepisy umożliwiają zaparkowanie auta w takim miejscu, jeżeli zostawi się owe 1,5 metra wolnej przestrzeni – co będzie miało miejsca w przypadku postoju taxi.Napis T A X I wskazuje lokalizację wnioskowanego postoju.