POSTOJE TAXI W SZCZECINIE
POSTÓJ TAXI JEST DLA TAXI
 
 
 

Do: Rada Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1.

70-456 Szczecin

Wniosek nr 2

o ustalenie w Szczecinie na pl. Ludwika Zamenhofa nowego postoju taxi obowiązującego w godziach 23.00 – 05.00 na przystanku autobusowym.

 

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 7 września 2015 r. Poz. 1314

5.2.19. Postój taksówek. Postoje taksówek zaleca się ustalać w rejonach: dworców, domów towarowych, hoteli, restauracji i obiektów kulturalno-rozrywkowych.”. wnioskuję o ustalenie postoju taxi w w/w lokalizacji wg załączonej do wniosku mapki.

UZASADNIENIE.

Lokalizacja ta spełnia warunki powyższego rozporządzenia.

Przy deptaku Bogusława jest największe zagęszczenie klubów i restauracji w Szczecinie. W nocy, szczególnie w weekend, jest tam dużo osób chcących skorzystać z taksówek. W pobliżu jest co prawda postój taxi na ul. Monte Casinno, jednakowoż ustalenie nowego postoju nocnego na pl, Zamenhofa jest wskazane z jeszcze jednego, bardzo istotnego powodu.

BEZPIECZEŃSTWO

Podczas imprez w lokalach goście popijają mnie tylko kawę i herbatę. Po wyjściu z lokalu bardzo często dochodzi do konfrontacji między osobami i grupami imprezowiczów. Jeżeli na placu będą oczekiwać taksówki, to czas do powstania konfliktu zmniejszyłby się do minimum – poszczególne osoby/grupy odjeżdżałyby szybko i sprawnie z tego miejsca. Ponadto w tym miejscu i tak taksówkarze oczekują na klientów. Ustalenie tutaj postoju TAXI zalegalizowałoby ich obecność na placu i zaoszczędziło pracy służbom porządkowym. Przyczyniłoby się to na pewno do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w tym rejonie naszego miasta.


 
 

Postój taxi, jak każdy inny znak, może obowiazywać w określonych godzinach.

Na zdjęciu przykład z innego miasta, gdzie znak "D-19" obowiązuje w godz. od 20.00 do 04.00. Sugerowany czas obowiązywania we wnioskowanym ustaleniu w naszym mieście powinien być między 23.00 a 5.00 – brak autobusów tych godzinach...

Przykład zastosowania podobnego rozwiązania – którego podstawą było podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców – z innego miasta w Polsce.